Website Banner
  
  การค้นหาขั้นสูงตะกร้าสินค้า


   ไปยังหน้า:  [1] [2] [3][4]
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ MITSUBISHI ชื่อสินค้า : พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ MITSUBISHI
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ดูดอากาศออก มีหน้ากาก
รุ่น EX-20SKC5T ขนาดใบพัด   8 นิ้ว ราคาพิเศษ...   990 บาท
รุ่น EX-25SKC5T ขนาดใบพัด 10 นิ้ว ราคาพิเศษ...1,150 บาท

 • ใบพัดออกแบบใหม่ 5ใบพัด ได้รับการออกแบบ โดยยึดหลัก Aero dynamics
 • มอเตอร์แบบใหม่ ด้วยระบบการพันขดลวดขั้นสูง จึงประหยัดไฟมากขึ้น ระบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
 • ใบพัดถอดล้างทำความสะอาดง่ายแค่กดแล้วดึงออก
 • มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
 • รับประกันมอเตอร์ 5 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ MITSUBISHI ชื่อสินค้า : พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ MITSUBISHI
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ดูดอากาศออก มีหน้ากาก
รุ่น EX-25SG5T ขนาดใบพัด 10 นิ้ว ราคาพิเศษ...1,220 บาท

 • ใบพัดออกแบบใหม่ 5ใบพัด ได้รับการออกแบบ โดยยึดหลัก Aero dynamics
 • มอเตอร์แบบใหม่ ด้วยระบบการพันขดลวดขั้นสูง จึงประหยัดไฟมากขึ้น ระบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
 • ใบพัดถอดล้างทำความสะอาดง่ายแค่กดแล้วดึงออก
 • มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
 • รับประกันมอเตอร์ 5 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี


พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ MITSUBISHI ชื่อสินค้า : พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ MITSUBISHI
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ดูดอากาศเข้า-ออก
รุ่น EX-20RH5T ขนาดใบพัด   8 นิ้ว ราคาพิเศษ...1,050 บาท
รุ่น EX-25RH5T ขนาดใบพัด 10 นิ้ว ราคาพิเศษ...1,180 บาท
รุ่น EX-25LMPT ขนาดใบพัด 10 นิ้ว(ใบพัดเหล็ก) ราคาพิเศษ...1,690 บาท
รุ่น EX-30RH5T ขนาดใบพัด 12 นิ้ว ราคาพิเศษ...1,390 บาท

 • ใบพัดออกแบบใหม่ 5ใบพัด ได้รับการออกแบบ โดยยึดหลัก Aero dynamics
 • มอเตอร์แบบใหม่ ด้วยระบบการพันขดลวดขั้นสูง จึงประหยัดไฟมากขึ้น ระบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
 • ใบพัดถอดล้างทำความสะอาดง่ายแค่กดแล้วดึงออก
 • มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
 • รับประกันมอเตอร์ 5 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ยี่ห้อ MITSUBISHI ชื่อสินค้า : พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ยี่ห้อ MITSUBISHI
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ดูดอากาศออก
ซัตเตอร์บานเกร็ดเปิด-ปิด ด้วยไฟฟ้า
รุ่น V-15EWG2T ขนาดใบพัด 6 นิ้ว ราคาพิเศษ...1,890 บาท
 • ควบคุมซัตเตอร์ด้วยไฟฟ้า
 • ใบพัด Extra Fan ได้รับการออกแบบ โดยยึดหลัก Aerodynamics
 • มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
 • มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
 • ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
 • รับประกัน มอเตอร์ 5 ปี  อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

web_product_mkwcUaPbPd160841.jpg


พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ยี่ห้อ MITSUBISHI ชื่อสินค้า : พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ยี่ห้อ MITSUBISHI
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ดูดอากาศออก
รุ่น V-15SL6T ขนาดใบพัด 6 นิ้ว ราคาพิเศษ...690 บาท
รุ่น V-20SL6T ขนาดใบพัด 8 นิ้ว ราคาพิเศษ...750 บาท

 • ควบคุมฝาเปิด-ปิด ด้วยเชือก
 • ใบพัด Extra Fan ได้รับการออกแบบ โดยยึดหลัก Aerodynamics
 • มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
 • มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
 • ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
 • รับประกัน มอเตอร์ 5 ปี  อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

web_product_mkwcUaPbPd160841.jpg
   ไปยังหน้า:  [1] [2] [3][4]
รายการสินค้าประกอบด้วย
รหัสรายการราคาจัดส่งจำนวนรวม
    
ค่าจัดส่ง :
รวม :
0
N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
No records to display.
 
Current Pageid = 126