Website Banner
  
  การค้นหาขั้นสูงตะกร้าสินค้า


   ไปยังหน้า:  [1] [2] [3] [4]
พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ยี่ห้อ MITSUBISHI ชื่อสินค้า : พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ยี่ห้อ MITSUBISHI
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ดูดอากาศออก
ชัตเตอร์ม่านเปิด-ปิด
รุ่น V-20SLC6 ขนาดใบพัด 8 นิ้ว ราคาพิเศษ...790 บาท

 • ควบคุมม่านชัตเตอร์เปิด-ปิด ด้วยเชือก
 • ใบพัด Extra Fan ได้รับการออกแบบ โดยยึดหลัก Aerodynamics
 • มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
 • มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
 • ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
 • รับประกัน มอเตอร์ 5 ปี  อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

web_product_mkwcUaPbPd160841.jpg
พัดลมแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI ชื่อสินค้า : พัดลมแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
แบบฝังฝ้าเพดานไม่ต้องใช้ท่อ ดูดอากาศออก
ใบพัดแบบใหม่รูปปีกค้างคาว
รุ่น EX-15SCT ขนาดใบพัด 6 นิ้ว ราคาพิเศษ...990 บาท

แบบฝังฝ้าเพดานไม่ต้องใช้ท่อ ดูดอากาศออก
รุ่น EX-20SC5T
ขนาดใบพัด   8 นิ้ว ราคาพิเศษ...1,050 บาท

รุ่น EX-25SC5T ขนาดใบพัด 10 นิ้ว ราคาพิเศษ...1,200 บาท
 • แบบติดเพดาน ดีไซน์ใหม่เหมาะสำหรับติดตั้งกับห้องใต้หลังคาได้อย่างสวยงาม
 • ใบพัด Extra Fan ได้รับการออกแบบ โดยยึดหลัก Aerodynamics
 • มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
 • มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
 • ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
 • รับประกัน มอเตอร์ 5 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

web_product_bfYMpUBiRu161109.jpg


พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI ชื่อสินค้า : พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
รุ่น EX-20SSCT ขนาดใบพัด   8 นิ้ว ราคาพิเศษ...1,180 บาท
รุ่น EX-25SSCT ขนาดใบพัด 10 นิ้ว ราคาพิเศษ...1,390 บาท


- แบบฝังฝ้าเพดานไม่ต้องใช้ท่อ ดูดอากาศออก

- เหมาะสำหรับติดตั้งกับห้องใต้หลังคาได้อย่างสวยงาม

- มีชัตเตอร์เปิด-ปิด อัตโนมัติ ปัองกันการไหลย้อนกลับของอากาศ กลิ่น ฝุ่นละออง หรือแมลงต่างๆ
- มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
- มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
- ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
- ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด 
- รับประกัน มอเตอร์ 5 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี


พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ต่อท่อดูดอากาศออก ยี่ห้อ MITSUBISHI ชื่อสินค้า : พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ต่อท่อดูดอากาศออก ยี่ห้อ MITSUBISHI
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
พัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อฝังเพดาน
รุ่น VD-10Z4T6     ใบพัดขนาด 4 นิ้ว    ราคาพิเศษ...2,200 บาท
รุ่น VD-15Z4T6     ใบพัดขนาด 6 นิ้ว    ราคาพิเศษ...2,780 บาท
รุ่น VD-18Z4T5     ใบพัดขนาด 7.2 นิ้ว ราคาพิเศษ...4,300 บาท
รุ่น VD-20Z4T3     ใบพัดขนาด 7.2 นิ้ว ราคาพิเศษ...5,100 บาท
รุ่น VD-23Z4T5     ใบพัดขนาด 9.2 นิ้ว ราคาพิเศษ...6,500 บาท

แบบติดเพดาน หน้ากากพลาสติกแบบบางลายขวาง ดีไซน์ใหม่ กลมกลืน ลงตัวอย่างมีสไตล์
รุ่น VD-10Z4T6-S
 ใบพัดขนาด 4 นิ้ว หน้ากากพลาสติก ราคาพิเศษ...2,200 บาท
รุ่น VD-15Z4T6-S 
ใบพัดขนาด 6 นิ้ว หน้ากากพลาสติก ราคาพิเศษ...2,780 บาท
 
แบบหน่วงเวลา (DELAY TIMER)
รุ่น VD-10Z4T6-D ใบพัดขนาด 4 นิ้ว หน้ากากพลาสติก ราคาพิเศษ...2,400 บาท
รุ่น VD-15Z4T6-D 
ใบพัดขนาด 6 นิ้ว หน้ากากพลาสติก ราคาพิเศษ...2,900 บาท
รุ่น VD-15ZP4T6-D ใบพัดขนาด 6 นิ้ว หน้ากากพลาสติก(ลมแรง) ราคาพิเศษ...3,600 บาท

ชนิดลมแรง
รุ่น VD-15ZP4T6   ใบพัดขนาด 6 นิ้ว หน้ากากพลาสติก ราคาพิเศษ...3,500 บาท
รุ่น VD-20ZP4T5   ใบพัดขนาด 7.2 นิ้ว                         ราคาพิเศษ...6,200 บาท
รุ่น VD-23ZP4T5   ใบพัดขนาด 8 นิ้ว                            ราคาพิเศษ...7,800 บาท
รุ่น VD-23ZPP4T5 ใบพัดขนาด 8 นิ้ว หน้ากากโลหะ      ราคาพิเศษ...8,200 บาท
 • บานเกล็ดป้องกันการไหลย้อนกลับของอากาศ
 • มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
 • มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
 • ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
 • รับประกัน มอเตอร์ 5 ปี  อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

web_product_ieIrDITHch145707.gif


ม่านอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI ชื่อสินค้า : ม่านอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
ม่านอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI

ชนิดลมธรรมดา,เหมาะสำหรับประตูสูงไม่เกิน 2.00 เมตร
รุ่น GK-2509YS2-CE ความยาว   90 ซ.ม. ราคาพิเศษ...12,900 บาท
รุ่น GK-2512AS2-CE ความยาว 120 ซ.ม. ราคาพิเศษ...13,900 บาท

ชนิดลมแรง,เหมาะสำหรับประตูสูงไม่เกิน 2.50 เมตร
รุ่น G
K-3009AS2-CE ความยาว   90 ซ.ม. ราคาพิเศษ...14,500 บาท
รุ่น GK-3012AS2-CE ความยาว 120 ซ.ม.
ราคาพิเศษ...16,300 บาท

ชนิดลมแรง,เหมาะสำหรับประตูสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
รุ่น GK-3509CS-E2 ความยาว   90 ซ.ม. ราคาพิเศษ...17,900 บาท
รุ่น GK-3512DS-E2 ความยาว 120 ซ.ม. ราคาพิเศษ...19,900 บาท

 • ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส
 • Twin Nozzle ช่องลมระบายอากาศแนวใหม่ เพิ่มแรงต้านทานกระแสอากาศจากภายนอก
 • Compact Design รูปลักษณ์บางกะทัดรัด ผสมผสานกันอย่างลงตัวเป็นหนึ่งเดียว
 • ใบพัดม่านอากาศแบบ Extra Fan ใบพัดใหม่ให้เสียงเงียบกว่า ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากมิตซูบิชิ
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด  
 • ติดตั้งได้ทั้งแนวนอน และ แนวตั้ง เหมาะสมทุกการใช้งาน
 • ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการใช้งานทุกรูปแบบ

30-4-2556 16-22-50_hSnIxbvVRm_162845.jpg
   ไปยังหน้า:  [1] [2] [3] [4]
รายการสินค้าประกอบด้วย
รหัสรายการราคาจัดส่งจำนวนรวม
    
ค่าจัดส่ง :
รวม :
0
N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
No records to display.
 
Current Pageid = 126